Våra samarbetspartners

Därför ska du välja Svensk Båtutbildning

  • Svensk Båtutbildning har de modernaste utbildningarna i Sverige.
  • Om du inte klarar examinationen så är du välkommen på nästa kurs, utan extra kostnad.
  • Alla våra elever har klarat examinationen innan de har lämnat oss.
  • Alla utbildare har en nära koppling till havet, där vi arbetar som allt från stridsbåtsförare till sjöräddare.
  • Vi använder både traditionell kurslitteratur och webbstöd i våra utbildningar, detta för att kurserna ska passa alla våra elever.
  • Vi utbildar och examinerar flest förarintyg i hela Sverige.

Välkommen till Svensk BåtutbildningMer om kursen

Säkrare båtliv

Idén bakom ett båtkörkort är att göra vattnet till en säkrare plats för alla inblandade. Det innebär att både du och andra som färdas på sjön ska ha grundläggande kunskaper om det som brukar kallas sjövett: navigation, båtkunskap och säkerhet. Mer precist betyder det att du vet vad du ska göra i hårt väder, om du råkar ut för en nödsituation till havs, samt hur du bör arbeta för att förebygga risker. Det ska också ge dig ett hum om hur du läser ett sjökort och hur du undviker att gå på grund. Det här är särskilt viktiga kunskaper i hårt trafikerade vatten som längs Göteborgs kust där riskerna är större då fordonen både är fler och större i storlek.

Förarintyget som båtkörkort

Det finns ett intyg redan nu som till stora delar liknar det föreslagna båtkörkortet. Det heter förarintyg, eller förarexamen, och är en introduktion i fundamentalt båtvett. Om båtkörkortet lanseras är det tänkt att delas in i tre klasser: klass I, II och III. Där är klass I likvärdigt med förarintyget medan klass II motsvarar dagens kustskepparintyg. Det är ett intyg med något större befogenheter, där du exempelvis får köra båtar större än 12x4 meter samt lära dig mörkerkörning. Du får också gå ännu djupare in i kunskaperna som du förvärvade i första klassen.

Ligg steget före med en båtutbildning

Den tredje klassen berör främst kommersiella färjor samt andra större båtar. Nu tänker du kanske att du bör vänta tills förslaget om båtkörkortet omvandlas till lag innan du ger dig på en utbildning inom den marina världen, men det är faktiskt precis tvärtom. Dagens intyg, förarintyget och kustskepparintyget, kommer nämligen att vara giltiga motsvarigheter till båtkörkortet, vilket gör att du lätt omvandlar dem till rätt certifikat. Dessutom ligger du ett steg före och slipper onödiga köer till kurserna när båtkörkortet blir obligatoriskt.