Våra samarbetspartners

Därför ska du välja Svensk Båtutbildning

  • Svensk Båtutbildning har de modernaste utbildningarna i Sverige.
  • Om du inte klarar examinationen så är du välkommen på nästa kurs, utan extra kostnad.
  • Alla våra elever har klarat examinationen innan de har lämnat oss.
  • Alla utbildare har en nära koppling till havet, där vi arbetar som allt från stridsbåtsförare till sjöräddare.
  • Vi använder både traditionell kurslitteratur och webbstöd i våra utbildningar, detta för att kurserna ska passa alla våra elever.
  • Vi utbildar och examinerar flest förarintyg i hela Sverige.

Välkommen till Svensk BåtutbildningMer om kursen

Båtkörkortet idag

Redan idag finns det ett intyg som i stora drag motsvarar båtkörkortet. Det kallas för förarintyg och visar att personen i fråga är kompetent nog för att framföra en båt på kustnära vatten. Därtill kräver intyget att personen kan uppvisa färdigheter inom navigation och sjövett. Skillnaden mellan båtkörkortet och förarintyget är att det senare inte är obligatoriskt idag, även om det är grundläggande inom båtutbildning. När båtkörkortet väl införs kommer det att fungera på samma sätt som ett körkort för bilar. Det innebär att alla båtägare i framtiden måste gå utbildningen för båtkörkort och klara examinationen om de vill ta ut sin båt på sjön.

Ökad säkerhet med båtkörkortet

Tanken bakom båtkörkortet är i första hand säkerheten. När vi kör markburna fordon på vägarna förutsätter vi att alla förare vi möter har tagit adekvat certifikat för att få köra bussen, bilen eller mopeden. På sjön har det ännu inte funnits samma strikta krav, men om förslaget om båtkörkort går igenom kommer sjön att fungera på liknande sätt. Att förbättra säkerheten för dig, dina medpassagerare och alla andra på sjön är högsta prioritet och båtkörkortet är tänkt att leda i den riktningen. Det kommer även innebära en märkbar skillnad för livet till sjöss i hela landet, särskilt i Stockholms skärgård som är mycket populärt sommartid. Båtkörkorten förväntas likna mopedkörkortet i den bemärkelsen att det kommer att finnas olika klasser för olika behörigheter och båtstorlekar.

Båtkurs på havet

Tanken bakom båtkörkortet är i första hand säkerheten. När vi kör markburna fordon på vägarna förutsätter vi att alla förare vi möter har tagit adekvat certifikat för att få köra bussen, bilen eller mopeden. På sjön har det ännu inte funnits samma strikta krav, men om förslaget om båtkörkort går igenom kommer sjön att fungera på liknande sätt. Att förbättra säkerheten för dig, dina medpassagerare och alla andra på sjön är högsta prioritet och båtkörkortet är tänkt att leda i den riktningen. Det kommer även innebära en märkbar skillnad för livet till sjöss i hela landet, särskilt i Stockholms skärgård som är mycket populärt sommartid. Båtkörkorten förväntas likna mopedkörkortet i den bemärkelsen att det kommer att finnas olika klasser för olika behörigheter och båtstorlekar.

Förberedelse för båtkörkortet

Om kravet på båtkörkort går igenom kommer det att bli stort söktryck på utbildningarna, och risken är stor att du måste stå i kö innan du får möjlighet att gå kursen. Lyckligtvis kommer dagens förarintyg med största sannolikhet kunna överföras till morgondagens båtkörkort, varför du kan gå utbildningen redan nu för att vara förberedd när regeländringen genomförs. På vår sida kan du hitta flera olika kurser för förarintyg och välja en som passar dig.