Våra samarbetspartners

Därför ska du välja Svensk Båtutbildning

  • Svensk Båtutbildning har de modernaste utbildningarna i Sverige.
  • Om du inte klarar examinationen så är du välkommen på nästa kurs, utan extra kostnad.
  • Alla våra elever har klarat examinationen innan de har lämnat oss.
  • Alla utbildare har en nära koppling till havet, där vi arbetar som allt från stridsbåtsförare till sjöräddare.
  • Vi använder både traditionell kurslitteratur och webbstöd i våra utbildningar, detta för att kurserna ska passa alla våra elever.
  • Vi utbildar och examinerar flest förarintyg i hela Sverige.

Välkommen till Svensk BåtutbildningMer om kursen

Båtpraktik

Tanken är att du här får en gedigen genomgång av regler och sjövett för att du ska kunna känna dig säkrare när du är ute med båten. Vissa deltagare, som aldrig har satt foten i en båt förut och vill lära sig mer om sjölivet, får här en snabb introduktion till användbara termer och manövrar. Andra har vistats i sjömiljö under många år men kan känna att det är dags att lära sig på riktigt. Det här gäller i synnerhet de många, ibland livsnödvändiga, säkerhetsmomenten. Den gemensamma nämnare som samtliga kurser i båtpraktik har är att de börjar från början och ser till att alla relevanta moment följs på ett planenligt sätt.

Heldag med praktisk erfarenhet

Båtpraktiken heldag skiljer sig väsentligt åt från andra kurser och utbildningar i det att den är helt praktikbaserad. Medan intyg som förar- och kustskepparexamen sker i en lärosal är du under båtpraktiken ute på en riktig båt i på sjö eller hav. Det ger oslagbara insikter i betydelsen av nya begrepp och terminologier eftersom du omedelbart kan omvandla dina kunskaper till praktik och tvärtom. Som nybörjare såväl som båtentusiast utan formell skolning kan det vara skönt att få prova sina vingar direkt under insyn av en kompetent och erfaren lärare som kan svara på alla slags frågor och dessutom illustrera svaret.

Båtpraktik och dess moment

Båtpraktiken äger rum under en dag och består av ett antal olika moment. Varje moment har anknytning till ett viktigt område inom båtlivet, så efter avklarad kurs har du fått en komplett bild av vad som krävs för att du ska köra båten på ett tryggt och säkert sätt. Här får du exempelvis lära dig om hur du ska agera när någon i besättningen faller överbord. Du får också lära dig att navigera på en rad olika sätt: via kompass, sjökort och enslinje. Lägesbestämning och ut- och tilläggning, liksom styrning och förtöjning, är andra moment som du kommer att behärska efter båtpraktiken. En heldags båtpraktik ger dig många nyttiga verktyg i ditt fortsatta båtliv och fungerar som en ypperlig introduktion till livet på sjön.