Våra samarbetspartners

Därför ska du välja Svensk Båtutbildning

  • Svensk Båtutbildning har de modernaste utbildningarna i Sverige.
  • Om du inte klarar examinationen så är du välkommen på nästa kurs, utan extra kostnad.
  • Alla våra elever har klarat examinationen innan de har lämnat oss.
  • Alla utbildare har en nära koppling till havet, där vi arbetar som allt från stridsbåtsförare till sjöräddare.
  • Vi använder både traditionell kurslitteratur och webbstöd i våra utbildningar, detta för att kurserna ska passa alla våra elever.
  • Vi utbildar och examinerar flest förarintyg i hela Sverige.

Välkommen till Svensk BåtutbildningMer om kursen

Förarintyget i kombikursen

Förarintyget är det första steget i kursen och kustskepparintyget det andra. Vanligen innebär de båda intygen fristående kurser som bokas separat. En kombinationskurs ger dig dock möjligheten att ta båda intygen under en betydligt kortare period. Genom en kombinationskurs kan du snabbare och mer effektivt tillgodogöra dig de kunskaper som är nödvändiga för att klara de båda delmomentens prov då teorin från första delen av kursen fortfarande kommer att var aktuell och komma dig till gagn när du ska skriva provet för det sista momentet. Notera även att kustskepparintyget kräver att du har haft ditt förarintyg i minst en månad, så proven sker därför med ett längre mellanrum.

Säkerheten kommer först

Förarintyget är båtintygens första nivå och syftar till att ge dig en gedigen grundläggande kunskap om sjöns alla faror och lockelser. Eftersom säkerheten - både för dig, dina medpassagerare och andra båtar - är av största vikt får du lära dig hur du ska avvärja nödsituationer proaktivt samt hur du bör handla om du ändå skulle hamna i en. Grundläggande sjukvård och första hjälpen är en viktig del av detta. Förarintyget är ett krav för att du senare ska kunna bygga på med en kustskepparexamen, så det är viktigt att du klarar kombikursens första del innan du går vidare med den andra.

Båtkurs på havet

Innan vi läser kustskepparintyget så ger vi oss ut för att prova våra nya kunskaper i praktiken. Vi delar upp gruppen i små grupper och ger oss ut på en motorbåt, där vi kommer att prova alla våra teoretiska kunskaper från förarintyget. Under båtpraktiken kommer vi att prova all navigation och dess verktyg. Vi kommer även öva tilläggningar och hur vi ska göra för att framföra din båt på ett säkert och tryggt sätt. Med båtpraktiken får du alla den praktiska kunskap du behöver för att ge dig ut på havet.

Fördjupad kunskap med kustskepparintyget

En kustskepparexamen liknar innehållsmässigt förarintyget till stora delar, men här finner du också moment som kommer att vara nya för dig. Mörkerkörning är ett exempel på ett moment som du får bekanta dig med under kursens andra hälft. Medan förarintyget ger dig en övergripande introduktion till sjölivet är kustskepparintygets uppgift att gräva djupare och se till att du får lära dig nya saker. Båda intygen är därför viktiga och användbara. Kustskepparintyget öppnar upp en ny värld för dig utanför Göteborgs skärgård eftersom du nu får köra båtar större än 12x4 meter och även köra utomskärs.